Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 48 Previous Page
Page Background

6

שליחה / קבלת פקס בצבע

מדפסות משולבות השולחות ומקבלות פקס בצבע תורמות לתקשורת ברורה יותר.

Xerox

®

CentreWare

®

IS

, ניהול מרחוק של המדפסות אפשרי אף מתוך הדפדפן במחשב. תוכנה חדשנית זו הנה אידיאלית

Xerox

®

CentreWare

®

IS

עם

עבור ההתקנה, הקונפיגורציה, הניהול והפיקוח על המדפסות המשולבות ברשת. אתה, יש לך גישה מיידית למגוון פונקציות,

כולל מצב העבודות וההדפסות, עדכון כמות הטונר, זמינות המדיה, מידע מפורט, אופן ההתקנה, ניהול הרשת, ועוד דברים

רבים.

Xerox

®

EA Toner

), הופיע בשוק על מנת להבטיח תמונות ברורות יותר ואיכות יוצאת

Xerox

®

Emulsion Aggregate High Grade

)

EA HG

טונר

מתבקע בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה מאשר הטונר הרגיל, דבר המביא לחיסכון אנרגיה

EA

מן הכלל של הדפסה. טונר

גדול יותר. בנוסף, חלקיקי הטונר עוצבו כך שהם שווים במידות ובצורה שלהם, תכונה המאפשרת יצירת קווים מוגדרים היטב

פחות דו - תחמוצת הפחמן.

65%

משפר את איכות המוצר הסופי ומייצר

EA

ופרטים מושלמים. טונר

Xerox

®

PhaserSMART

ולפתרונות מהירים לחזרה מיידית

Xerox

®

למסד הנתונים של

24 / 7

מבטיחה גישה

www.phasersmart.com

הפלטפורמה

לפעילות.

Xerox

®

Print Around

חוסמת פקודה הדורשת משאבים ומדפיסה את הפקודה הבאה מהסוף. כך, הדבר

Xerox

®

Print Around

הפונקציה הבלעדית

מאפשר המשכיות פעילות באמצעות הזזת עבודתך לפני המסמכים החסומים בסוף ההדפסה.

למחשב השולחני

Xerox

®

סריקה עם

זוהי תוכנה המעניקה פתרון למכשירי סריקה, גניזה, עריכה וארגון המסמכים מסוג

- יישום לצפייה בתמונות ולניהול התיקיות,

Nuance

®

PaperPort SE 11.0

ולהמרת תיקיות,

OCR

(להתקנה על מחשב שולחני) - יישום

OmniPage

®

16 SE

Xerox

®

WorkCentre

- קולט באופן אוטומטי את התמונות הסרוקות במדפסות

Image Retriever

Xerox

®

SMARTsend ™

תוכנת סריקה המאפשרת לך לשלוח מסמכים ליעדים רבים - דוא"ל, ספריות או ציוד אחר, באמצעות שימוש בזרימת עבודה

מגודרת מראש.

Xerox

®

Standard Accounting (XSA(

כוללת פונקציה של ספירה המאפשרת לך לעקוב ולפקח על האופן שבו השתמשו

Xerox Standard Accounting

)

XSA

היישום (

מאפשר לך

XSA

בציוד עבור כל פונקציה לחוד, לבקרה עלויות יעילה יותר. עם שימוש ברמת משתמש, קבוצה או מחלקה,

לפקח ולשלוט במספר ההעתקים וההדפסות, על סריקה ברשת ובאמצעות הפקס, עבור כל משתמש לחוד. הניהול נעשה

. ניתן לצפות בדו"חות אונליין, לייצא אותם

Xerox

®

CentreWare

®

Internet Services Embedded Web Server

מרחוק דרך

לאקסל, או להדפיס אותם.

ישיר

Wi-Fi

ניתן לחבר את הטלפון הנייד, הטאבלט והלפטופ בביטחון ישר למדפסת או למדפסת המשולבת, אף בהעדר רשת אלחוטית

קיימת.

Apple

®

AirPrint™

. ללא דרייבר, תוכנה או כבלים.

OS x

הדפס אימיילים, תמונות, מסמכים, ישירות מהאייפון, האייפד ויישומי

Xerox

®

PrintBack

Xerox

®

PrintBack

. לא משנה היכן אתה נמצא,

iOS/Android

יישום חינם המאפשר הדפסה מכל התקן עם מערכת הפעלה

להדפסה.

Xerox

®

שולח את המידע דרך ענן או דוא"ל למחשב האישי, ומשם, המידע נשלח למכשיר