Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 48 Previous Page
Page Background

5

אפשרויות גימור

צמצם את הוצאות מיקור החוץ שלך. עם מדפסות שלנו בבעלותך ובאמצעות ציוד המדפסות עם אופציות הגימור הרצויות,

אתה יכול לקבל גימור באיכות גבוהה, אם זה מסמכים מקופלים, חוברות מחוברות עם סיכות הידוק, חומר פרסומי עד גודל

.

SRA3

PCL

שפת פקודות הדפסה -

. מדפסות

Adobe PostScript

שפת פקודות הדפסה הנה שפה לתיאור העמוד המפעילה פרוטוקול הדפסה, בדומה לשפת

של שפה זו.

PCL 6

ו -

5e, 5c

הצבע והמדפסות המשולבות, מצוידות בגרסות

Run Black

הרצת שחור -

פונקציית הרצת שחור מאפשרת למדפסות הצבע ולמדפסות המשולבות להדפיס מסמכים בצבע שחור ללא הפסקה גם

כאשר אחת ממחסניות הצבע התרוקנה.

סריקה ברשת

על מנת לזרז ולאפשר גניזה דיגיטלי, המדפסות המשולבות המרושתות יכולות לסרוק ולשלוח מסמכים ישירות לשרת או

.

SMB

למחשב האישי, באמצעות פרוטוקול

סריקת צבע

המדפסות המשולבות יכולות לסרוק מסמכים בצבע ולשמר את כל תחום הצבעים.

סריקה לדוא"ל

שלח את המסמכים הסרוקים ישירות לתיבת הדוא"ל דרך לוח המכשירים של המדפסת באמצעות הפונקציה סרוק לדוא"ל.

USB

סריקה / הדפסה עם

. הדבר מאפשר לשמור בכל

USB

המצויה ברוב המדפסות המשולבות, מאפשרת חיבור של כל התקן זיכרון

USB

יציאת ה -

, או

USB

. סרקו את המסמכים המודפסים ושמרו אותם בהתקן הזיכרון

USB

או להדפיס מכל התקן זיכרון

USB

התקן זיכרון

הדפיסו אותם ישירות ממנו, ללא שימוש במחשב.

Xerox

אבטחה

מצוידות בערכת פונקציות אבטחה מתקדמות המסייעות בהגנת הנתונים

Xerox

®

המדפסות הרגילות והמדפסות המשולבות

וכו', ופונקציות אבטחה אחרות (סריקה לדוא"ל

SSL

,

SNMPv3

,

IPv6

,

Ipsec

,

HTTPS

,

802.1 x

במדפסת וברשת. הפרוטוקולים

באמצעות אימות, כתיבה על גבי כתיב, הדפסה מאובטחת, קבלת פקס מאובטח), נועדו להגנת המסמכים, הציוד, הכונן

הקשיח והרשת.

Smart RIP

מאפשרת הדפסת עמוד ראשון במסמך בזמן ששאר הדפים נמצאים עדיין בעיבוד.

Smart RIP

פונקציית

Hl-Q LED

טכנולוגיית

מתבסס על אותה טכנולוגיה מהפכנית הנמצאת במכשירים פוליגרפיים מתוחכמים מאד. באמצעות

Hl-Q LED

מנוע ההדפסה

טכנולוגיה זו, המדפסות הנן בעלות עיצוב קומפקטי, מפיקות הדפסות באיכות יוצאת מן הכלל, והן יותר שקטות ויעילות

אנרגטית מאשר מדפסות בעלות טכנולוגיית לייזר מאותו סוג.

ConnectKey

®

פיתחה והשיקה פלטפורמת תוכנה וחומרה חדשה העונה על האתגרים הטכנולוגיים ועל צרכי עובדים ניידים

Xerox

®

באמצעות מאגר פתרונות בבקר אחיד וחדש למכשירים המשולבים החדשים ובכך מושגת קלות התפעול וכן אחידות בין

השונים.

Xerox

®

מוצרי